Strona główna na komputer

Własności Króla

Własności Króla


Król porusza się o jedno pole w każdą stronę - do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo, na ukos w prawo do przodu, na ukos w lewo do przodu, na ukos w lewo do tyłu, na ukos w prawo do tyłu.

W najbardziej korzystnym przypadku Król ma 8 (osiem) możliwości - wybiera spośród ośmiu dostępnych pól.

Ograniczyć możliwości ruchu może każda bierka przeciwnego koloru.

Własności Króla

  abcdefgh   
8 pole białe a8 pole czarne b8 pole białe c8 pole czarne d8 pole białe e8 pole czarne f8 pole białe g8 pole czarne h8 8
7 pole czarne a7 pole białe b7 pole czarne c7 pole białe d7 pole czarne e7 pole białe f7 pole czarne g7 pole białe h7 7
6 pole białe a6 pole czarne b6 pole białe c6 pole czarne d6 pole białe e6 pole czarne f6 pole białe g6 pole czarne h6 6
5 pole czarne a5 pole białe b5 pole czarne c5 pole białe d5 pole czarne e5 pole białe f5 pole czarne g5 pole białe h5 5
4 pole białe a4 pole czarne b4 pole białe c4 pole czarne d4 pole białe e4 pole czarne f4 pole białe g4 pole czarne h4 4
3  pole czarne a3  pole białe b3  pole czarne c3  pole białe d3  pole czarne e3  pole białe f3  pole czarne g3  pole białe h3 3
2 pole białe a2 pole czarne b2 pole białe c2 pole czarne d2 pole białe e2 pole czarne f2 pole białe g2 pole czarne h2 2
1 pole czarne a1 pole białe b1 pole czarne c1 pole białe d1 pole czarne e1 pole białe f1 pole czarne g1 pole białe h1 1
  abcdefgh    

W sytuacji przedstawionej na diagramie biały Król ma do wyboru 7 (siedem) pól.

Biały Król ma do wyboru następujące pola (kliknij i wskaż pole)

Kiedy Król ma więcej możliwości wyboru?

Powrót na początek strony

powrót do Własności Króla

Więcej ...

Podstawowe własności Króla szachowego

Własności Króla

Własności Króla

Własności Króla

Własności Króla

Uczymy się szachów

Mat

Szach wieżą

Wieża - własności

Szach Hetmanem

Goniec - własności

Matowanie dwiema wieżami

Mat w jednym posunięciu

Matowanie dwoma gońcami

Własności Wieży i Gońca

Własności Hetmana

Własności Wieży i Skoczka

Mat w dwóch posunięciach

Mat w dwóch posunięciach

Fizyka szkolna

Matematyka szkolna

Sklep szachowy