Strona główna na komputer

Szachy w Ełku

Pozycja białego Króla i czarnego Króla na początku partii szachowej
Król jest najważniejszą bierką i figurą na szachownicy.

Nie ma partii szachowej bez obu Króli.

Na koniec gry na szachownicy muszą zostać przynajmniej oba Króle.

Wyjściowe pola Króli na początku każdej partii szachowej to


Król może wykonywać posunięcia o jedno pole w każdą stronę pod warunkiem, że nie wchodzi na pole bronione (atakowane) przez bierkę drugiego koloru.

Oznacza to, że Król nie może stać na polu sąsiadującym z polem zajmowanym przez drugiego Króla.

Spotkania Króli mogą odbywać się tylko na odległość.

Ta najmniejsza odległość między Królami jest równa odległości jednego pola - między Królami musi być przynajmniej jedno pole odstępu.

Pozycja białego Króla i czarnego Króla na początku partii szachowej


   abcdefgh  
 8  pole białe a8 pole czarne b8 pole białe c8 pole czarne d8 król czarny pole białe e8 pole czarne f8 pole białe g8 pole czarne h8  8 
 7  pole czarne a7 pole białe b7 pole czarne c7 pole białe d7 pole czarne e7 pole białe f7 pole czarne g7 pole białe h7  7 
 6  pole białe a6 pole czarne a5 pole białe a4 pole czarne a5 pole białe a4 pole czarne a5 pole białe a4 pole czarne a5  6 
 5  pole czarne a5 pole a4 pole czarne a5 pole a4 pole czarne a5 pole a4 pole czarne a5 pole a4  5 
 4  pole a4 pole czarne a5 pole a4 pole czarne a5 pole a4 pole czarne a5 pole a4 pole czarne a5  4 
 3  pole a3 pole a4 pole czarne a5 pole a4 pole czarne a5 pole a4 pole czarne a5 pole a4  3 
 2  pole białe a2 pole czarne b2 pole białe c2 pole czarne d2 pole białe e2 pole czarne f2 pole białe g2 pole czarne h2  2 
 1  pole czarne a1 pole białe b1 pole czarne c1 pole białe d1 król biały, pole czarne e1 pole białe f1 pole czarne g1 pole białe h1  1 
   abcdefgh  


Przykłady pokazujące własności Króla

Własności Króla - przykład 1

Własności Króla - przykład 2

Własności Króla - przykład 3

 • Strona główna
 • Wyniki Mistrzostwa Stowarzyszenia Lokalnego SALOS w Ełku
 • Pozycja wyjściowa
 • Mistrzostwa Ełku juniorów
 • linki
 • Blitz - wyniki
 • P-20
 • Mat w jednym posunięciu
 • Otwarte Mistrzostwa SL SALOS Ełk w szachach aktywnych P-25
 • Uczymy się szachów
 • Mat_01
 • Szach wieżą
 • Wieża - własności
 • Szach Hetmanem
 • Goniec - własności
 • Matowanie dwiema wieżami
 • Mat w jednym posunięciu
 • Matowanie dwoma gońcami
 • Własności Wieży i Gońca
 • Własności Hetmana
 • Własności Wieży i Skoczka 1
 • Mat w dwóch posunięciach
 • Mat w dwóch posunięciach 02
 • Własności Króla - 03
 • Własności Króla - 03-b
 • 0001. Własności Króla
 • 0002. Własności Króla
 • Mat w jednym posunięciu - 14

  Fizyka szkolna
  Matematyka szkolna

  Sklep