Szachy w Ełku - uczymy sie grać w szachy

Uczymy soę grać w szachy - własności Króla

(16kB) mozliwości posunięcia białego króla

Król porusza się o jedno pole w każdą stronę -

 • do przodu,
 • do tyłu,
 • w lewo,
 • w prawo,
 • na ukos w prawo do przodu,
 • na ukos w lewo do przodu,
 • na ukos w lewo do tyłu,
 • na ukos w prawo do tyłu.

  W najbardziej korzystnym przypadku Król ma 8 (osiem) możliwości - wybiera spośród ośmiu dostępnych pól.

  Możliwości ruchu Króla mogą być ograniczone przez bierki przeciwnego koloru lub bierki tego samego koloru.

  Między Królami musi być co najmniej jedni pole odstepu.

  W sytuacji przedstawionej na diagramie biały Król stoi na polu przylegającym do brzegu szachownicy - na polu e1. Nie może więc wykonać ruchu do tyłu.

  Biały Król ma do wyboru 3 poła (może wykonać posunięcie na jedno z trzech pół). Pola te oznaczone są zielonymi kółkami
  Możemy wybierać spośród następujących pół:
  d1 - pole po lewej stronie
  f2 - pole po prawej stronie
  f1 - pole na ukos do przodu w prawo

  Pola oznaczone czerwonymi kółkami nie są dostepne dla obu Króli
  d2 - pole na ukos do przodu w lewo nie jest dostępne - Króle nie mogą stać na sąsiednich polach
  e2 - pole z przodu nie jest dostępne - Króle nie mogą stać na sąsiednich polach

  (47kB) rysunek piona - Maja l. 6
 • Własności Króla - 03
 • Własności Króla - 03-b
 • 0001. Własności Króla
 • 0002. Własności Króla (59kB) styczniowy turniej szachowy
 • Uczymy się szachów
 • Mat_01
 • Szach wieżą
 • Wieża - własności
 • Szach Hetmanem
 • Goniec - własności
 • Matowanie dwiema wieżami

  (42kB) styczniowy turniej szachowy
 • Mat w jednym posunięciu
 • Matowanie dwoma gońcami
 • Własności Wieży i Gońca
 • Własności Hetmana
 • Własności Wieży i Skoczka 1

  (42kB) styczniowy turniej szachowy
 • Mat w dwóch posunięciach
 • Mat w dwóch posunięciach 02  Kontakt:
  Szachy w Ełku

 •    Fizyka szkolna
  Matematyka szkolna

  Sklep szachowy