Uczymy się grać w szachy - własności Króla

(16kB) mozliwości posunięcia białego króla

Król porusza się o jedno pole w każdą stronę -

 • do przodu,
 • do tyłu,
 • w lewo,
 • w prawo,
 • na ukos w prawo do przodu,
 • na ukos w lewo do przodu,
 • na ukos w lewo do tyłu,
 • na ukos w prawo do tyłu.

  W najbardziej korzystnym przypadku Król ma 8 (osiem) możliwości - wybiera spośród ośmiu dostępnych pól.

  Możliwości ruchu Króla mogą być ograniczone przez bierki przeciwnego koloru lub bierki tego samego koloru.

  Między Królami musi być co najmniej jedni pole odstępu.

  W sytuacji przedstawionej na diagramie biały Król stoi na polu przylegającym do brzegu szachownicy - na polu e1. Nie może więc wykonać ruchu do tyłu.

  Biały Król ma do wyboru 3 poła (może wykonać posunięcie na jedno z trzech pół). Pola te oznaczone są zielonymi kółkami
  Możemy wybierać spośród następujących pół:
  d1 - pole po lewej stronie
  f2 - pole po prawej stronie
  f1 - pole na ukos do przodu w prawo

  Pola oznaczone czerwonymi kółkami nie są dostępne dla obu Króli
  d2 - pole na ukos do przodu w lewo nie jest dostępne - Króle nie mogą stać na sąsiednich polach
  e2 - pole z przodu nie jest dostępne - Króle nie mogą stać na sąsiednich polach

  Własności Króla

  Własności Króla

  Własności Króla

  Własności Króla

  Uczymy się szachów

  Mat

  Szach wieżą

  Wieża - własności

  Szach Hetmanem

  Goniec - własności

  Mat w jednym posunięciu

  Matowanie dwoma gońcami

  Własności Wieży i Gońca

  Własności Hetmana

  Własności Wieży i Skoczka 1

  Mat w dwóch posunięciach

  Mat w dwóch posunięciach

  Fizyka szkolna

  Matematyka szkolna


  Sklep szachowy