Uczymy się grać w szachy - własności Króla

Szachy w Ełku

(16kB) mozliwości posunięcia białego króla

Król porusza się o jedno pole w każdą stronę -
do przodu,
do tyłu,
w lewo,
w prawo,
na ukos w prawo do przodu,
na ukos w lewo do przodu,
na ukos w lewo do tyłu,
na ukos w prawo do tyłu.

W najbardziej korzystnym przypadku Król ma 8 (osiem) możliwości - wybiera spośród ośmiu dostępnych pól.

W sytuacji przedstawionej na diagramie biały Król stoi na polu przylegającym do brzegu szachownicy - na polu e1. Nie może więc wykonać ruchu do tyłu.

Biały Król ma do wyboru 5 pół (może wykonac posunięcie na jedno z pięciu pół). Pola te oznaczone są zielonymi kółkami
Możemy wybierać spośród następujących pół:
d1 - pole po lewej stronie
d2 - pole na ukos do przodu w lewo
e2 - pole z przodu
f2 - pole po prawej stronie
f1 - pole na ukos do przodu w prawo

 • Własności Króla - 03
 • Własności Króla - 03-b
 • 0001. Własności Króla
 • 0002. Własności Króla
 • Uczymy się szachów
 • Mat_01
 • Szach wieżą
 • Wieża - własności
 • Szach Hetmanem
 • Goniec - własności
 • Matowanie dwiema wieżami
 • Mat w jednym posunięciu
 • Matowanie dwoma gońcami
 • Własności Wieży i Gońca
 • Własności Hetmana
 • Własności Wieży i Skoczka 1
 • Mat w dwóch posunięciach
 • Mat w dwóch posunięciach 02

  Fizyka szkolna

  Matematyka szkolna


  Sklep szachowy