Uczymy się grać w szachy - własności Króla

możliwośc i wykonania posunięć przez białego Króla

Król porusza się o jedno pole w każdą stronę -
do przodu,
do tyłu,
w lewo,
w prawo,
na ukos w prawo do przodu,
na ukos w lewo do przodu,
na ukos w lewo do tyłu,
na ukos w prawo do tyłu.

W najbardziej korzystnym przypadku Król ma 8 (osiem) możliwości - wybiera spośród ośmiu dostępnych pól.

W sytuacji przedstawionej na diagramie biały Król stoi na polu przylegającym do brzegu szachownicy - na polu e1. Nie może więc wykonać ruchu do tyłu.

Biały Król ma do wyboru 5 pół (może wykonać posunięcie na jedno z pięciu pół). Pola te oznaczone są zielonymi kółkami
Możemy wybierać spośród następujących pół:
d1 - pole po lewej stronie
d2 - pole na ukos do przodu w lewo
e2 - pole z przodu
f2 - pole po prawej stronie
f1 - pole na ukos do przodu w prawo

Podstawowe własności Króla - możliwości wykonania posunięcia
Biały Król stoi na polu e1, Czarny Król stoi na polu d5

Podstawowe własności Króla - możliwości wykonania posunięcia
Biały Król stoi na polu e1, Czarny Król stoi na polu d3

Podstawowe własności Króla - możliwości wykonania posunięcia
Biały Król stoi na polu e1, Czarny Król stoi na polu e8

Własności Króla - 03

Własności Króla - 03-b

0001. Własności Króla

0002. Własności Króla

Uczymy się szachów

Mat_01

Szach wieżą

Wieża - własności

Szach Hetmanem

Goniec - własności

Matowanie dwiema wieżami

Mat w jednym posunięciu

Matowanie dwoma gońcami

Własności Wieży i Gońca

Własności Hetmana

Własności Wieży i Skoczka 1

Mat w dwóch posunięciach

Mat w dwóch posunięciach 02

Fizyka szkolna

Matematyka szkolna

Sklep szachowy