Uczymy się grać w szachy - własności Króla

Podstawowe własności Króla - możliwości wykonania posunięcia Biały Król stoi na polu e1, Czarny Król stoi na polu e8

Podstawowe własności Króla - możliwości wykonania posunięcia Biały Król stoi na polu e1, Czarny Król stoi na polu d5

Podstawowe własności Króla - możliwości wykonania posunięcia Biały Król stoi na polu e1, Czarny Król stoi na polu d5

Podstawowe własności Króla - możliwości wykonania posunięcia Biały Król stoi na polu e1, Czarny Król stoi na polu e8

Król porusza się o jedno pole w każdą stronę -

 • do przodu,
 • do tyłu,
 • w lewo,
 • w prawo,
 • na ukos w prawo do przodu,
 • na ukos w lewo do przodu,
 • na ukos w lewo do tyłu,
 • na ukos w prawo do tyłu.

  W najbardziej korzystnym przypadku Król ma 8 (osiem) możliwości - grający wybiera jedno spośród ośmiu dostępnych pól.

  Możliwości ruchu Króla mogą być ograniczone przez bierki przeciwnego koloru lub bierki tego samego koloru.

  Między Królami musi być co najmniej jedni pole odstępu.

  Uwaga! W przypadku rozpatrywania posunięcia przez Czarnego Króla patrzymy od strony Czarnego Króla. Zamieniają się kierunki PRAWO, LEWO.

  Własności Króla - 03

  Własności Króla - 03-b

  0001. Własności Króla

  0002. Własności Króla

  Uczymy się szachów

 • Mat_01
 • Szach wieżą
 • Wieża - własności
 • Szach Hetmanem
 • Goniec - własności
 • Matowanie dwiema wieżami

  Mat w jednym posunięciu

  Matowanie dwoma gońcami

  Własności Wieży i Gońca

  Własności Hetmana

  Własności Wieży i Skoczka 1

  Mat w dwóch posunięciach

  Mat w dwóch posunięciach 02 Fizyka szkolna
  Matematyka szkolna

  Sklep szachowy