Szachy w Ełku

Własności Króla

Pozycja

Białe: Ke1 - 1
Czarne: Ke8 - 1

Król jest najważniejszą bierką i figurą na szachownicy.
Nie ma partii szachowej bez obu Króli.

Na koniec gry na szachownicy muszą zostać przynajmniej oba Króle.
Wyjściowe pola króli to

Król może wykonywać posunięcia o jedno pole w każdą stronę pod warunkiem, że nie wchodzi na pole bronione (atakowane) przez bierkę drugiego koloru.

Oznacza to, że Król nie może stać na polu sąsiadującym z polem zajmowanym przez drugiego Króla.

Spotkania Króli mogą odbywać się tylko na odległość.

Ta najmniejsza odległość między Królami jest równa odległości jednego pola - między Królami musi być przynajmniej jedno pole odstępu.

Jakie posunięcia są dozwolone dla białego Króla w sytuacji przedstawione na szachownicy?

Pozycja

pozycja króli na początku gry

Gdzie może pójść Biały Król?

Powrót na początek strony

Oprócz nauki szachów zajmujemy się np. rysowaniem bierek szachowych. Dzieci potrzebują wyrażać swoje emocje.

Więcej ...

Podstawowe własności Króla szachowego

Własności Króla

Własności Króla

Własności Króla

Własności Króla

Uczymy się szachów

Mat

Szach wieżą

Wieża - własności

Szach Hetmanem

Goniec - własności

Matowanie dwiema wieżami

Mat w jednym posunięciu

Matowanie dwoma gońcami

Własności Wieży i Gońca

Własności Hetmana

Własności Wieży i Skoczka

Mat w dwóch posunięciach

Mat w dwóch posunięciach

Fizyka szkolna

Matematyka szkolna

Sklep szachowy